Vasile Alecsandri, L’athénée des Etrangers, Paris [1]
Grigore Alexandrescu, L’athénée des Etrangers, Paris [2]
Constantin Argetoianu [2]
Ion C. Brătianu, L’athénée des Etrangers, Paris; “Steaua Dunării” Lodge, Bucharest [1]
Nicolae Bălcescu, “Frăţia” Secret Society [1]
Dimitrie Bolintineanu [2]
Cezar Bolliac, Philharmonic Society [3]
Dimitrie Cantemir, Scottish Rosicrucian [1]
Victor Eftimiu [2]
Nicolae Filimon [2]
Octavian Goga [2]
Ion Ghica, L’athénée des Etrangers, Paris; “Frăţia” Secret Society [2]
Horea [1]
Bogdan Petriceicu-Hasdeu [2]
Mihail Kogălniceanu [1]
Gheorghe Magheru [1]
Titu Maiorescu, “Steaua României” Lodge, Iaşi [2]
Ion Minulescu [2]
Eftimie Murgu, “Frăţia” Secret Society
Costache Negruzzi [1]
Ion Heliade Rădulescu, L’athénée des Etrangers, Paris; Philharmonic Society; Marea Lojă; “Steaua Dunării” [2]
C.A. Rosetti, L’;athénée des Etrangers, Paris [1]
Alecu Russo, L’athénée des Etrangers, Paris
Mihail Sadoveanu, “Dimitrie Cantemir” Lodge [2]
Christian Tell, L’athénée des Etrangers, Paris
Nicolae Titulescu [2]
Alexandru Vaida-Voevod, “Ernest Renan” Lodge
Tudor Vladimirescu [1]
Traian Vuia [2]

Posted in: Famous Freemasons